วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บรที่4 การไช้โปรแกรม

                                   กด Clseaner
             กด   Renisty                                             กดTools


                        กด Oolions

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น